Siyaset Üstü Düşünce Derneği 2020-2021 Faaliyet Raporu

0

Saygı değer Üyelerimiz

Dernek faaliyetlerimiz pandemi nedeniyle tam olarak amacına uygun yürütülememiştir. Bir çok etkinlik planlanmış ise de ertelenmek durumunda kalınmıştır. Bununla birlikte yapılan etkinlikler aşağıdaki şekilde olmuştur.

 1. Derneğimize sınırlı sayıda üye kaydı yapılmıştır.
 2. Derneğimizin yeni merkezi için içinde bulunduğumuz İktisatlılar Vakfı ile işbirliğine gidilmiş ve bağıtlanmıştır. Bu hali ile faaliyetlerimizin çok daha etkin yürütülmesi sağlanacaktır. Vakıf yöneticilerine ve konuyu çözüme kavuşturan yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hüsnü Bediroğlu’na teşekkür ederim.
 3. Dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere çalıştay,  seminer, sempozyum ve araştırma raporları hazırlatmak üzere sorun bazlı çalışma komiteleri kurulmuş ve pandemi koşullarının sınırlamalarına rağmen çalışmalara başlatılmıştır. Oluşturulan komite ve komisyonlar  aşağıdaki gibidir.

http://siyasetustudusunce.org/ekonomi-komitesi/

web sayfamızda ayrıntılı  yer almaktadır.

KOMİTELER

 • Hukuk İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi
 • Savunma ve Dış Politika Komitesi
 • Ekonomi- Üretim-Kalkınma Komitesi
 • Hukuk İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi
 • Çevre – Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi
 • Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komitesi
 • Eğitim – Kültür – Sosyal Politikalar Komitesi
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi
 • Çalışma Hayatı İstihdam ve İş Güvenliği Komitesi
 1. Derneğimize amacına uygun faaliyetleri kamuoyuna duyurmak üzere güzel bir WEB sayfası oluşturulmuş ve aktif olarak kullanılmıştır. WEB sayfamızda yer alan makale duyuru ve röportajların daha geniş yankı bulabilmesi için sizlerinde aktif paylaşımlarda bulunmanız önemli olacaktır.

Derneğimizin Web  adresi: http://siyasetustudusunce.org

 1. Ülkemizin siyaset üstü bakış açısı gerektiren pek çok konusu yazılı medya ortamında makale, bildiri ve görsel medya röportaj ve konuşmaları şeklinde yaygın olarak ele alınmış ve kamu oyu ile paylaşılmıştır. Tüm bu etkinliklere WEB sayfamızda yer verilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.
 2. Online iletişim kanalları oluşturulmuş, ülkenin en önemli konuları WEBİNAR şeklinde seminer ve paneller düzenlenerek kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
 3. Bu kapsamda KARABAĞ MESELESİ, SOY KIRIM MESELESİ, PANDEMİ EKSENİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ konularında WEBİNARLAR düzenlenmiş ve geniş bir yankı uyandırmıştır. Bu çalışmalarda katkıda bulunan  arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
 4. Ekonomi-Eğitim-sağlık- çevre-madencilik, deprem ve kentsel dönüşüm ve stratejik yönetim gibi konularda da benzer etkinlikler planlanmış olup süreç içinde uygulamaya konulacaktır.
 5. Dernek finansal desteği sağlamak yönünde çabalar gösterilmiş olsa da önemli bir üye aidat bağış fon vs destek sağlanamamıştır. Dernek merkezi için kısmi katkı sağlanmıştır. WEB sayfa oluştuırma ve işletimi kişisel mkaynaklarımızla karşılanmıştır. Bu vesile ile FURKAN CİVELEK’e teşekkür ederiz.
 6. Dernek amaçları doğrultusunda çeşitli STK ve meslek örgütleri ile işbirliğine gidilmiş, bu kuruluşlarca düzenlenen seminert, panel ve Webinarlarda konuşmacı, moderatör gibi görevler üstlenilmiştir.
 7. Oluşturulan sınırlı alt yapı ve organizasyon yapısı ile gelecek dönemde çok daha metodik ve etkili faaliyetler yapılabilecek hale gelinmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

YÖNETİM KURULU

BU ICERIGI PAYLAS

About Author

Leave A Reply