SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 2021 FAALİYET RAPORU

0

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 2021  FAALİYET RAPORU

08 MAYIS 2022

Saygı değer Üyelerimiz,

Dernek faaliyetlerimiz yaşanan pandemi etkisi  tam olarak amacına uygun yürütülememiş olmakla birlikte dijital medya ortamından yararlanılarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Dönem faaliyetlerimiz aşağıdaki şekilde olmuştur.

 1. Derneğimizin 2020 yılı genel kurulu; pandemi açılımı ile birlikte 10 Temmuz 2021tarihinde merkezimizde gerçekleştirilmiştir.
 2. Derneğimize sınırlı sayıda üye kaydı yapılmıştır.
 3. Derneğimizin yeni merkezi için içinde bulunduğumuz İktisatlılar Vakfı ile iş birliğine gidilmiş ve bağıtlanmıştır. Bu hali ile faaliyetlerimizin çok daha etkin yürütülmesi sağlanacaktır.
 4. Dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere çalıştay, seminer, sempozyum ve araştırma raporları hazırlatmak üzere sorun bazlı çalışma komiteleri kurulmuş ve pandemi koşullarının sınırlamalarına rağmen çalışmalara başlatılmıştır. Oluşturulan komite ve komisyonlar  aşağıdaki gibidir.

http://siyasetustudusunce.org/ekonomi-komitesi/

web sayfamızda ayrıntılı  yer almaktadır.

KOMİTELER

 • Hukuk İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi
 • Savunma ve Dış Politika Komitesi
 • Ekonomi- Üretim-Kalkınma Komitesi
 • Hukuk İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi
 • Çevre – Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi
 • Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komitesi
 • Eğitim – Kültür – Sosyal Politikalar Komitesi
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi
 • Çalışma Hayatı İstihdam ve İş Güvenliği Komitesi
 1. Derneğimize amacına uygun faaliyetleri kamuoyuna duyurmak üzere güzel bir WEB sayfası oluşturulmuş ve aktif olarak kullanılmıştır. WEB sayfamızda yer alan makale duyuru ve röportajların daha geniş yankı bulabilmesi için sislerinde aktif paylaşımlarda bulunmanız önemli olacaktır.

Derneğimizin Web adresi: http://siyasetustudusunce.org

 1. Ülkemizin siyaset üstü bakış açısı gerektiren pek çok konusu yazılı medya ortamında makale, bildiri ve görsel medya röportaj ve konuşmaları şeklinde yaygın olarak ele alınmış ve kamu oyu ile paylaşılmıştır. Tüm bu etkinliklere WEB sayfamızda yer verilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştu
 2. Online iletişim kanalları oluşturulmuş, ülkenin en önemli konuları WEBİNAR şeklinde seminer ve paneller düzenlenerek kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
 3. Bu kapsamda
 • Karabağ Meselesi,
 • Soykırım İddiaları ve Tarihsel Gerçekler
 • Pandemi Ekseninde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konularında gerçekleşen WEBİNAR DİZİLERİNE daha kapsamlı konu ve konuklarla devam edilmiştir.

Düzenlenmiş olan ve geniş bir yankı uyandıran Webinarlarımızın konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Ülke Sorunlarına Stratejik Yönetim Bakışı
 • Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet Sistemi Tasarlamak
 • Madenlerin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi
 • Afet Riski Konseptinde Kentsel Yenileme ve Mülkiyet Yönetim Stratejisi
 • Türkiye’nin Mülteci Sorunu ve Yönetim Stratejisi
 • Vatandaşlık Temel Geliri ve Türkiye
 • Akraba Bangladeş’i Tanıyalım

Bu çalışmalarımıza katkıda bulunan konuşmacı, moderatör ve , konuklarımızla birlikte organizasyonlarda görev alan  tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 1. Yeni dönemde de ülke sorunlarına yönelik konularda benzer etkinlikler planlanmış (online ve/veya yüz yüze) olup süreç içinde uygulamaya konulacaktır.
 2. Dernek finansal desteği sağlamak yönünde çabalar gösterilmiş olsa da önemli bir üye aidat bağış fon vs. destek sağlanamamıştır. Dernek merkezi kira, aidat, web domain, hosting giderleri için kısmi katkı sağlanmıştır. Bu vesile ile bağışları ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkür ederiz.

Dönem içinde sağlanan bağışlar toplamı 16850 TL olmuştur. Kasa mevcudu 115 TL ile birlikte toplam gelir 16965 TL olmuştur.

Giderler ise 14950 TL si kira, aidat ve ortak giderler, 2015 TL WEB sayfa hosting ve domain giderleri olmak üzere 16.965 TL olmuştur.

 1. WEB sayfa oluşturma ve işletimi kişisel kaynaklarımızla karşılanmıştır. Bu vesile ile emek veren Furkan Civelek’e teşekkür ederiz.
 2. Dönem içinde Yönetim kurulu toplantılarımız çoğunlukla online, kısmen de yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
 3. Dernek 2021 yılı beyannamesi DERBİS sistemine yasal süresi içinde girilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız. Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

BU ICERIGI PAYLAS

About Author

Leave A Reply